آپ وب

سورس ربات آنتی ویروس تلگرام

سورس ربات آنتی ویروس تلگرام

با سلام خدمت دوستانی که تا کنون با وب سایت آپ وب همراه بوده اند با شما هیتم با سورس ربات آنتی ویروس تلگرام

این روز ها با توجه به رواج پیدا کردن تلگرام بین اقشار مختلف مردم استفاده های مختلفی از آن می شود و در این میان فایل ها و لینک هایی که در تلگرام پخش و منتشر می شوند بدون اینکه منبع موثقی از این فایل ها در دسترس باشد

حال این میان نیاز به یک آنتی ویروس داریم تا این فایل ها و لینک ها رو برای ما اسکن و آلودگی یا عدم آلودگی آن ها را برای ما مشخص کند خب اولین فکری که به ذهن ما می رسد استفاده از انتی ویروس هایی است که روی تلفن همراه یا کامپویتر شخصی خودمان نصب کرده ایم

اما راه آسان تری هم وجود دارد که ما به شما پیشنهاد می دهیم ربات های آنتی ویروس تلگرام بله درست خوندید کار این ربات ها این است که بدون اینکه شما فایلی را دانلود کنید اسکن کنند و کارکرد آن ها به این صورت است که شما لینک فایل یا خود فایل را به این ربات ها می دهید و این ربات ها این فایل ها و لینک ها را توسط بهترین آنتی ویروس ها اسکن می کنند و نتیجه را به شما اعلام می کنند.

وب سایت آپ وب سورسی آماده کرده است که شما می توانید با اجرای آن یک ربات آنتی ویروس برای خود داشته باشید (این سورس فقط از طریق لینک می تواند فایل ها را اسکن نماید)

 

پیش نیاز ها برای اجرای این ربات :

 • هاست SSL
 • سورس مورد نیاز که قرار داده ایم

نصب و اجرای این ربات بسیار آسان است و هیچ گونه نیازی بع دانش برنامه نویسی ندارد و فقط کافیست تا شما توکن ربات خود را در محلی که برای شما مشخص کرده ایم قرار دهید

 

<?php
$update = json_decode(file_get_contents('php://input'));
$token= "توکن"; //محل قرار گیری توکن ربات شما
define('API_KEY',$token);
include("bot.php");
$message = $update->message;
$from_id = $message->from->id;
$chat_id = $message->chat->id;
$text = $message->text;
$textmessage = isset($update->message->text)?$update->message->text:'';
$myphoto = $update->message->file_size;
$chat_edit_id = $update->edited_message->chat->id;
$edit = $update->edited_message;
$message_edit_id = $update->edited_message->message_id;
$cllchatid = $update->callback_query->message->chat->id;
$data = $update->callback_query->data;
$cllmsegid = $update->callback_query->message->message_id;
$cllfor = $update->callback_query->from->id;
if ($data == "ref")
{
	$data = file_get_contents("data/$cllchatid.txt");
	if($data != "0")
	{
	$scn = scan($data,$cllchatid);
	bot('editmessagetext',[
  'chat_id'=>$cllchatid,
	'message_id'=>$cllmsegid,
  'text'=>"<code>$scn</code>", 
  'parse_mode'=>'html',
  'reply_markup'=>json_encode([
  'inline_keyboard'=>[
	[
	['text'=>"🔄"."بروزرسانی",'callback_data'=>"ref"]
	]
  ]
  ])
  ]);
	}
	else
	{
	  bot('answercallbackquery',[
    'callback_query_id'=>$update->callback_query->id,
    'text'=>"✅اسکن فایل شما پایان یافته است.",
    'show_alert'=>true
    ]);
	}
}
if($textmessage == "/start")
{
if(!is_file("data/$chat_id.txt"))
{
file_put_contents("data/$chat_id.txt","0");	
}
bot('sendMessage',[
  'chat_id'=>$chat_id,
  'text'=>"سلام,
	لینک فایل مورد نظر را ارسال نمائید...", 
  'reply_to_message_id'=>$message->message_id,
  'parse_mode'=>'html',
  'reply_markup'=>json_encode([
  'inline_keyboard'=>[
	[
	['text'=>"ارتباط با ما",'url'=>"https://t.me/up_web"]
	]
  ]
  ])
 ]);
}
else if (filter_var($textmessage, FILTER_VALIDATE_URL))
{
if(file_get_contents("data/$chat_id.txt") == "0")
{
file_put_contents("data/$chat_id.txt","$textmessage");
$scn = scan($textmessage,$chat_id);
bot('sendMessage',[
  'chat_id'=>$chat_id,
  'text'=>"<code>$scn</code>", 
  'parse_mode'=>'html',
  'reply_markup'=>json_encode([
  'inline_keyboard'=>[
	[
	['text'=>"🔄"."بروزرسانی",'callback_data'=>"ref"]
	]
  ]
  ])
 ]);
}
else
{
	bot('sendMessage',[
  'chat_id'=>$chat_id,
  'text'=>"🔴شما یک فایل درحال اسکن دارید.....
	تا زمانی که اسکن فایل قبلی به اتمام نرسد نمیتوانید فایل جدیدی ارسال کنید.
	✅جهت بروزرسانی وضعیت اسکن فایل ارسالی قبلی بروی دکمه بروزرسانی کلیک کنید.", 
  'parse_mode'=>'html'
 ]);
}
}
else
{
bot('sendMessage',[
  'chat_id'=>$chat_id,
  'text'=>"◀"."آدرس وارد شده معتبر نمیباشد.نمونه آدرس معتبر:
	", 
  'reply_to_message_id'=>$message->message_id,
  'parse_mode'=>'html'
 ]);
}
?>

فایل دانلود را پس دانلود اکسترکت کنید سپس فایل index.php را را باز کنید و در خط سوم در محلی که کلمه توکن نوشته شده است توکن ربات خود را قرار دهید و فایل را ذخیره و سپس در هاست خود آپلود کنید

و در آخر ست وبهوک را انجام دهید

کار تمام است و ربات ما آماده است تا لینک های شما را اسکن بکند

تهیه شده توسط وب سایت آپ وب

لینک دانلود سورس

دیدگاه‌ها (0)